Radionica “Vaša kanta, vaše zdravlje”

Dana 11.06.2018. godine korisnici dnevnog boravka „Ugodna treća dob 2“ sudjelovali su u informativno – obrazovnoj radionici „Vaša kanta, vaše zdravlje“. Radionicu je održala gospođa Sonja Hlebar voditeljica programa Udruge Za Održivi Razvoj Hrvatske.

Radionica „Vaša kanta Vaše zdravlje“, kroz zanimljivu i efektnu foto prezentaciju, sudionike upoznaje s globalnom situacijom zagađenja otpadom, navikama građana i posljedicama za ljudsko zdravlje, razlikom između smeća i otpada, uzrocima prelaska s linearne na cirkularnu ekonomiju, otpadom i biootpadom kao sirovinama, te kroz primjere dobre prakse, motivira na lokalnu „akciju“.

Aktivnim sudjelovanjem u radionici korisnici boravka naučili su koja je važnost recikliranja te kako i što reciklirati.

Voditelj projekta Jan Neruda

 

.