Organizirana pomoć starijim, nemoćnim i osobama u samoizolaciji zbog preporuke ograničavanja kretanja

Nacionalni stožer civilne zaštite je u sklopu borbe za sprječavanje širenja koronavirusa najavio donošenje odluke/preporuka  o ograničavanju kretanja starijim osobama te strožu kontrolu osoba u samoizolaciji.

Slijedom navedenog Društvo Crvenog križa Požeško slavonske županije organiziralo je gore navedenu pomoć našim sugrađanima. Pozivom na besplatni broj HCK-a 0800 11 88 pozivi se preusmjeravaju na naš mobilni telefon 099 829 50 38 koji je dostupan svaki dan od 8,00 do 20,00 sati te na koji se zaprimaju zahtjevi za pomoć u dostavi i nabavci životnih potrepština te lijekova.

Voditeljica aktivnosti dnevnog boravka za starije osobe Anita Žanić zajedno sa našim volonterima vrši uslugu dostave lijekova te nabavke osnovnih životnih potrepština korisnicima projekta “Ugodna treća dob 3”  financiranog od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalna politiku kao i ostalim građanima koji takvu pomoć zatraže.

 

U Požegi, 09.travnja 2020.g.

Za ŽDCK Požega:

Volonter: Petra Babić