Projekt „Sigurno mjesto“

Nositelj projekta: Požeško-slavonska županija

Partneri na projektu:

  1. Zajednica udruga Društvo Crvenog križa Požeško – slavonske županije
  2. Centar za socijalnu skrb Požega

Tehnička pomoć u pripremi i provedbi projekta: Regionalni koordinator razvoja Požeško-slavonske županije (financirano iz projekta  „Zajedno do razvoja 2“)

Cilj projekta: uspostaviti adekvatan i kvalitetan sustav podrške, prevencije i zaštite od nasilja nad ženama i nasilja u obitelji na području Požeško – slavonske županije kroz uspostavu i rad sigurne kuće, jačanje kapaciteta stručnjaka kao ciljne skupine u svrhu psihosocijalne rehabilitacije žrtava te osvještavanje i senzibiliziranje javnosti o problematici nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

Razdoblje provedbe projekta: 08. ožujka 2021. – 08. rujna 2023. godine

Ukupna vrijednost projekta: 5.821.666,31 kuna, bespovratna sredstva: 5.821.666,31 kn (EU sredstva 4.948.416,36 kuna, državni proračun: 873.249,95 kn)

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ a koji je prijavljen na Ograničeni trajni poziv „Osiguravanje sustava podrške za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji“ iz Prioritetne osi 2. Socijalno uključivanje, Investicijskog prioriteta 9.iv: Poboljšanje pristupa pristupačnim, održivim i visokokvalitetnim uslugama, uključujući usluge zdravstvene skrbi i socijalne usluge od općeg interesa, Specifičnog cilja 9.iv.2: Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije.

 

Relevantne poveznice:

Europski strukturni i investicijski fondovi

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda