Sudjelovanje djelatnika CK Požeško-slavonske županije na Međunarodnoj terenskoj vježbi timova za odgovor na krizne situacije

Na jezeru Šoderica u blizini Koprivnice u vremenskom razdoblju od 20.10.-22.10.2022. održana je Međunarodna terenska vježba timova za odgovor na krizne situacije koju organizira Hrvatski Crveni križ uz podršku mreže Susjedi pomažu prvi. U vježbi je sudjelovalo gotovo 500 sudionika iz svih dijelova Hrvatske, ali i inozemstva. Vježbi su se tako pridružili timovi Crvenoga križa i Crvenoga polumjeseca iz Španjolske, Italije, Turske, Albanije, Poljske, Bugarske i Slovenije. Vježba je bila tematski podijeljenja na par višesatnih zadataka i edukacija kroz dva dana, od kojih je najvažnija prvog dana bila operacija spašavanja na na jezeru Šoderica, gdje su timovi provodili brojne aktivnosti kao da se poplava doista i događa – evakuacija, organizacija evakuacijskog centra, podjela humanitarne pomoći, psihosocijalna podrška, Služba traženja, prva pomoć i logistička podrška.

U čitavom događaju aktivno su sudjelovala i dva djelatnika Crvenog križa Požeško-slavonske županije, Gabrijel Barunović kao psiholog koji je prethodno prošao specijalističku edukaciju Crvenog križa u davanju psihosocijalne pomoći kao dio tima za psihosocijalnu pomoć na terenu (21.10.2022.) te ujedno suvoditelj na Sastanku podrške pomagačima (održan 22.10.2022.) na temu stresnih situacija i Tomislav Vukić kao aktivni dio važne logističke podrške na terenu.

Smatramo kako je ova vježba pokazala kako smo itekako u stanju dati doprinos u slučaju kriznih situacija te kako je CK Požeško-slavonske županije u svakom trenutku u mogućnosti ponuditi pomoć potrebitima kao dio koherentne i razvijene mreže solidarnosti i pomoći koja prelazi čak i granice Republike Hrvatske.