Sudjelovanje zaposlenika CK na edukativnom događaju „Usvoji znanja da šteta bude manja“

Požega je zadnji grad u kojem se događa edukativno – zabavna manifestacija „Usvoji znanja da šteta bude manja“, koja je obuhvatila 21 grad u Hrvatskoj kao dio projekta “Na putu do smanjenja rizika od katastrofa”. Projekt vrijedan oko 1,9 milijuna eura je sufinanciran sredstvima Europskih fondova, a provodi ga Ravnateljstvo civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova RH u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje. Cilj je projekta educirati javnost o važnosti smanjenja rizika od katastrofa. OŠ “Dobriša Cesarić” tako je u partnerstvu s Gradom Požega i Požeško-slavonskom županijom postala mjesto organizacije gdje je najmlađima predstavljen rad svih interventnih organizacija uključenih u situacijama katastrofa. Kao predstavnici Društva Crvenog križa Požeško-slavonske županije na predstavljanju su sudjelovali Antonija Čirko, mag.soc.rada. i Gabrijel Barunović, mag.psych.