Tko smo

SAM_1322Društvo Crvenog križa Požeško-slavonske županije je humanitarna i dobrovoljna udruga koja djeluje na osnovi načela Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca i uživa posebnu skrb i zaštitu Republike Hrvatske.

Udruga djeluje na području Požeško-slavonske županije u svrhu promicanja humanitarnih ciljeva i provedbi akcija od opće koristi.

Udruga je osnovana 1997. godine.

Registrirana je kod Ureda državne uprave Požeško-slavonske županije u Požegi.

OIB: 92232558927

Ravnatelj Društva Crvenog križa Požeško-slavonske županije je Miroslav Zelenika.

Ravnatelj „ŽDCK Požega“ predstavlja i zastupa društvo, potpisuje u ime društva, naredbodavac je za ostvarenje financijskog plana, priprema plan rada i financijski plan, priprema proračun i financijska izvješća te izvješća o radu društva,  provodi odluke tijela društva, rukovodi radom Stručne službe odnosno zaposlenicima pojedincima i za svoj rad odgovara Odboru i Skupštini „ŽDCK Požega“.